Öra bildarkiv
Öra bildarkiv   Kommentarer

Välkommen!
Arkivet är öppet för visning för vem som helst.
För att kommentera måste du först registrera dig som användare.

Vill du bidra med bilder? Kontakta någon av:
Björn Johansson, Duvered, telefon 070-3463748
Maria Nord, Hjärttorp, telefon 0321-84062
Johan Nilsson, Borås, telefon 070-2664042

Ansvarig för sidan:
Johan Nilsson
Skriv mail

Ändringar:
2014-01-10Lade till "Anders Brun - Beskrivning över Ods församling 1788" och bilder från Gösta och Hjördis Mellåkers fotoalbum.
2011-07-13Jan-Ola Boräng har haft vänligheten att digitalisera karta över 1822 års laga skifte för Väster- och Mellomgården.
2011-05-14Bilder från Hervor Ericsson, Anna-Liisa Teini, Birgith Wramdemark, Ivan Blomdahl.
Utdrag från "Svenska gods och gårdar".
2010-10-24Bilder från Monika Ivarsson, Tage Persson, Gösta och Hjördis Mellåker.
Kommentarer tillagda vid möte i skolan.
2010-04-26Bilder skänkta av Karin Johansson, bl.a. med ombygge av kyrktornet
2010-04-01Flygfotoserie 4728 Kärråkra. Öst om landsvägen, norrut till Jäla
2010-03-22Lade till flygfoton
2009-11-28Start